Druk de pagina
Email de pagina
Site Map
Home / BMP-PMC / Onze filofosie

Onze filofosie

BMP heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van zijn leden te behartigen. Hij is er zich van bewust dat de sector die hij vertegenwoordigt, slechts een schakel in de bouwketen is.
Bij het oprichten van een gebouw zijn meerdere spelers betrokken : opdrachtgever, architect, studiebureau, materialenproducent, aannemer.
De kwaliteit van het bouwwerk is afhankelijk van elke schakel.
De leden van de BMP hebben zich voorgenomen nooit de zwakke schakel te zijn.